Anti-ronselbeding

Een ander voorbeeld van een postcontractueel beding, zoals een concurrentiebeding of een relatiebeding, is een anti-ronselbeding.

Dit beding verbiedt de werknemer om voor een bepaalde periode na afloop van het dienstverband oud-collega’s te benaderen en te bewegen om bij een derde in dienst te treden of – als die werknemer een eigen bedrijf heeft gestart – bij dat bedrijf te gaan werken. Hiermee wil de werkgever voorkomen dat het personeel en masse weg gaat en mogelijk bij de concurrent gaat werken. Als de werkgever namelijk geen concurrentiebeding heeft gesloten, kan niet voorkomen worden dat het personeel in dienst treedt bij de concurrent. Een anti-ronselbeding kan dan mogelijk nog wat bescherming bieden voor de werkgever net als het relatiebeding.

Doet zich een dergelijke situatie bij u voor en wilt u hierover graag sparren? De specialist van Koppert Legal in Almere en Lelystad staan u graag te woord!

 

Contact

× Advocaat nodig?