Faillissement aanvragen

Alles over faillissement aanvragen

Hebt u een niet betalende klant? Of een klant die niets meer van zich laat horen? De ervaren faillissementsrecht advocaten van Koppert & De Jong in Almere en Lelystad kunnen u helpen met het effectief incasseren van uw vordering(en) door het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar.

 

Voorwaarden faillisementsaanvraag

Wanneer u een faillissement wilt aanvragen moet u rekening houden met een aantal voorwaarden waaraan het moet voldoen:

  • De vordering van de aanvrager van het faillissement moet opeisbaar zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld geen faillissement aanvragen voor een factuur die nog binnen de betalingstermijn valt.
  • Naast de vordering van de aanvrager van het faillissement moet er tenminste nog één andere schuldeiser zijn die een vordering heeft op de niet betalende klant (de schuldenaar). Dit wordt ook wel het ‘pluraliteitsvereiste’ genoemd’. Deze (steun)vordering hoeft in beginsel niet opeisbaar te zijn
  • De schuldenaar moet in de toestand zijn dat hij niet meer betaalt. Het moet duidelijk blijken dat de schuldenaar zijn of haar schulden niet meer betaalt.

 

Als er cumulatief aan deze voorwaarden is voldaan, kunt u de faillissementsprocedure tegen uw schuldenaar starten.

 

Verzoekschrift tot faillietverklaring

Wilt u een faillissementsaanvraag starten? Dan dient u via een faillissementsadvocaat een verzoekschrift tot faillietverklaring in. Dit moet bij een rechtbank die hiertoe bevoegd is. Nadat u het verzoekschrift hebt ingediend, wordt een datum en tijdstip ingepland voor een zitting. Naast de kosten voor een advocaat dient u ook griffierecht te betalen aan de rechtbank. Griffierechten zijn vaste kosten, die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld en raadpleegbaar zijn op de website www.rechtspraak.nl. Voor de advocaatkosten voor aanvragen van een faillissement is meestal een vaste prijs te maken.

Wanneer het verzoekschrift is ingediend, krijgen u, eventuele andere schuldeisers en de schuldenaar een oproep voor de zitting. De praktijk leert dat onder druk van een faillissementsaanvraag de schuldenaar vaak in beweging komt. Vaak voldoet hij de vordering integraal of treft hij een betalingsregeling. Indien u als schuldeiser akkoord bent met een betalingsregeling, is het mogelijk om de zaak ‘aan te houden’. Dit houdt in dat de inhoudelijke behandeling van de zaak wordt uitgesteld. De termijn voor aanhouding is maximaal acht weken. In deze periode kan onder de druk van de faillissementsaanvraag de schuldenaar het verschuldigde voldoen. Een faillissementsaanvraag is dus een ultiem pressiemiddel om uw schuldenaar tot betaling te dwingen.

 

Zitting en uitspraak

Mocht er geen betaling of een betalingsregeling volgen, dan komt er een zitting. Tijdens de zitting mag uw advocaat het verzoek faillietverklaring toelichten. Daarna krijgt de schuldenaar de gelegenheid zijn of haar verweer mondeling toe te lichten. In veruit de meeste gevallen doet de rechter tijdens de zitting zelf uitspraak. Hierop zijn twee uitkomsten mogelijk:

  • Het verzoek wordt toegewezen:
    De schuldenaar wordt failliet verklaard. De rechter wijst een curator en een rechter-commissaris aan. De curator zorgt ervoor dat de schuldeisers hun vorderingen betaald krijgen. Ook beheert deze de inboedel van de schuldenaar. De rechter-commissaris kijkt of de curator zijn taak goed uitvoert.
  • Het verzoek wordt afgewezen:
    De rechter kan het verzoek tot faillietverklaring afwijzen, omdat niet aan de genoemde vereisten voor een faillissement is voldaan. U kunt als schuldeiser hiertegen in hoger beroep gaan.

 

Meer informatie?

Wordt u als ondernemer geconfronteerd met wanbetalers? Dan kunt u als schuldeiser het faillissement van uw niet betalende klant aanvragen. Een advocaat faillissement kan u hierin ondersteunen. Bob Koppert van Koppert & De Jong ondersteunt u graag in het juridische proces. Wij heten u welkom voor advies en een nadere kennismaking.

 

Contact

× Advocaat nodig?