Hoger beroep tegen vonnis

Hoger beroep tegen vonnis

 Bent u veroordeeld voor een drugsmisdrijf en u wilt in hoger beroep? U moet uw hoger beroep binnen veertien dagen bij het gerechtshof indienen nadat de rechter uw vonnis heeft uitgesproken. Wanneer de termijn voor het instellen van hoger beroep is verstreken, is het vonnis onherroepelijk geworden. De uitspraak staat vast en de straf wordt ten uitvoer gelegd. Contacteer daarom altijd snel een advocaat om tijdig hoger beroep in te stellen. Bent u het niet eens met een vonnis? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat van Koppert & De Jong.

 

Wat is hoger beroep?

De rechtbank of politierechter neemt een beslissing in een strafzaak (eerste aanleg). Bent u het als veroordeelde niet eens met die beslissing? Dan kunt u hoger beroep instellen bij een gerechtshof. Het gerechtshof kijkt opnieuw naar uw zaak en neemt een nieuwe beslissing. Bij het gerechtshof behandelen meestal drie raadsheren (rechters in hoger beroep) gezamenlijk een strafzaak. Het Openbaar Ministerie kan ook in hoger beroep gaan in een strafzaak. Mocht dit het geval zijn, dan  wordt u hierover geïnformeerd.

 

Wanneer kunt u in hoger beroep?

U kunt in hoger beroep als een rechter u heeft veroordeeld voor een misdrijf. Bent u slechts voor een overtreding veroordeeld? Dan is hoger beroep slechts mogelijk als u een straf of maatregel is opgelegd, of wanneer u een geldboete van meer dan € 50,- heeft gekregen.

 

Binnen welke termijn moet u in hoger beroep?

De termijn voor hoger beroep is twee weken. Binnen veertien dagen nadat de rechter het vonnis in eerste aanleg heeft uitgesproken, moet er hoger beroep zijn ingesteld. Is deze termijn verstreken? Dan is het oorspronkelijke vonnis onherroepelijk geworden. Dat betekent dat het betreffende vonnis definitief is geworden. Er zijn dan geen rechtsmiddelen meer zoals hoger beroep om in beroep te gaan.

 

Hoger beroep zinvol voor u?

Bent u het niet eens met een uitspraak van de rechter? Dan kunt u uw vonnis op vrijblijvende basis voorleggen aan de advocaten van Koppert & De Jong. Wij kunnen uw vonnis bestuderen en maken een inschatting of het zinvol is om hoger beroep in te stellen in uw zaak. Wij kijken of er bepaalde onregelmatigheden in het vonnis zijn  en of er wellicht fouten zijn gemaakt. Let wel: er bestaat altijd een mogelijkheid dat het gerechtshof tot een zwaarder oordeel komt dan de rechtbank en daarmee een hogere straf oplegt!

 

Meer informatie?

Koppert & De Jong helpen u graag wanneer u met bovenstaande situatie te maken krijgt. Neem contact op en laat ons weten wat er speelt. Wij kijken graag naar uw juridische mogelijkheden.

Contact

× Advocaat nodig?