Incasso

Alles over incasso

Hebt u een niet betalende klant die telkens met smoesjes komt of gewoon niets meer van zich laat horen? Bob Koppert is gespecialiseerd in het incasseren van vorderingen. Wij helpen u graag. Maak vandaag nog een afspraak en kom langs eens een kop koffie drinken. Graag helpen wij u verder!

Niets is vervelender dat een klant die een factuur niet betaalt. Na uw eerste vriendelijke telefoontje wordt de betaling toegezegd. Vervolgens blijft het stil,  ook na de eerste herinnering en daaropvolgende ingebrekestelling. U krijgt door dat u stappen moet ondernemen om uw onbetaalde facturen geïncasseerd te krijgen. Belangrijk is dat u eerst een incassoprocedure doorloopt. Het doel hiervan is een vonnis te verkrijgen waarin uw klant wordt veroordeeld u te betalen. Zonder vonnis kunt u niets. Ook een deurwaarder kan niets zonder vonnis.

 

Incassoprocedure

De gerechtelijke incassoprocedure start met een dagvaarding bij de rechtbank (kanton, civiel of kort geding). U moet hiervoor een advocaat in de arm nemen. In de dagvaarding staat onder meer vermeld wie de eisende partij is, wie de gedaagde partij is, wat de eisende partij van de gedaagde partij vordert en waarom. Verder staat in de dagvaarding waar (bij welke rechter en welke rechtbank) en wanneer (welke datum) de gedaagde partij in de procedure moet verschijnen. Komt de gedaagde partij niet op de datum waarop hij is opgeroepen in het geding? Dan wordt aan hem verstek verleend. Er komt een verstekvonnis waarin de gedaagde partij wordt veroordeeld tot betaling van het gevorderde. Verschijnt de gedaagde wel in het geding, dan kan hij verweer voeren tegen het gevorderde middels een zogeheten conclusie van antwoord. Veelal komt na deze schriftelijke ronde een aantal weken later een comparitie van partijen. Hierna spreekt de rechter binnen afzienbare tijd een vonnis uit.

Meer weten over hoe je gemakkelijk facturen kunt incasseren? Lees dan verder op deze pagina.

 

Executeren vonnis

Hebt u de incassoprocedure succesvol doorlopen? Dan kunt u met het verkregen vonnis overgaan tot het executeren van het vonnis. Dit houdt in dat u samen met een deurwaarder probeert om de, inmiddels veroordeelde, gedaagde daadwerkelijk tot voldoening van het vonnis over te laten gaan. De deurwaarder die met de uitvoering van het vonnis is belast kan veroordeelde partij eerst een bevelbetaling laten doen. De veroordeelde krijgt een laatste termijn van enkele dagen aangeboden aan het vonnis te voldoen. Voldoet de veroordeelde op dat moment direct wat hij is verschuldigd, dan is hiermee de kous af en heeft u uw geld binnen. Blijft de veroordeelde wederom in gebreke met betaling? Dan kunt u executoriaal beslag laten leggen op het vermogen van de veroordeelde. Vermogen is bijvoorbeeld de auto, bankrekeningen en loonbeslag. Gemaakte kosten worden tevens verhaald op de veroordeelde.

Meer weten over het beslag laten leggen? Lees verder op deze pagina.

 

Geldigheid vonnis

Het komt voor dat de veroordeelde partij geen vermogen heeft of voor uw als schuldeiser kenbaar vermogen. Hoewel de rechter hem of haar heeft veroordeeld tot betaling, blijft u als ondernemer zitten met een oninbaar vonnis. U kunt er dan voor kiezen om het faillissement van de andere partij aan te vragen. Hierdoor komen gelden soms wel los. Dit hangt echter af van daaraan gestelde eisen. Gaat de andere partij daadwerkelijk failliet, dan blijft u als ondernemer met lege handen achter. Let er wel op dat de tegenpartij ook in verzet kan gaan tegen de faillissementsaanvraag. Alternatief is dat u met het gewezen vonnis wacht tot het moment dat uw niet-betalende klant weer beter bij kas zit. Een eenmaal gewezen vonnis blijft namelijk twintig jaar geldig. Let er wel op dat u tenminste éénmaal per vijf jaar de gehele vordering stuit middels een stuitingsbrief. Door deze vordering op de juiste wijze te stuiten blijft ook de rente opeisbaar waartoe uw niet betalende klant is veroordeeld.

 

Meer informatie?

Het vergt juridische kennis om een niet-betalende klant op de juiste wijze te benaderen. Koppert & De Jong staat u graag bij als het gaat om uitstaande vorderingen. Wilt u meer weten wat wij kunnen betekenen? Maak vandaag nog een afspraak!

Lees op deze pagina alles over onze No Cure No Pay-methode

Contact

× Advocaat nodig?