Incassokosten

Alles over incassokosten

Blijft uw klant weigeren uw facturen te betalen? Weigert uw klant zich aan betalingsverplichtingen te voldoen? Hebt u de eerste drie stappen van het stappenplan incasso doorlopen? En heeft uw debiteur nog steeds niet betaald? Dan wordt het tijd voor incassomaatregelen! Koppert & De Jong helpt u graag verder!

 

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn de buitengerechtelijke kosten die u moet maken om uw vorderingen te incasseren. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die uw advocaat maakt voor het leggen van contact met uw debiteur of het versturen van de sommatiebrief.

 

Incassokosten consument debiteur

Sinds 1 juli 2012 is Wet Incassokosten (WIK) van kracht. Dit betekent onder meer dat uw debiteur eerst een aanmaning van u als schuldeiser moet ontvangen. Hierin staat dat de debiteur tenminste 14 dagen de tijd krijgt om de vordering alsnog (vrijwillig) te voldoen. In deze aanmaning staan ook, dat de debiteur incassokosten verschuldigd is wanneer hij of zij niet binnen deze termijn betaalt. U moet ook de hoogte van de incassokosten noemen (berekend conform de WIK).

 

Incassokosten zakelijke debiteur

Bent u ondernemer en hebt u een vordering op een zakelijke debiteur? Dan geldt de 14-dagentermijn zoals hiervoor genoemd niet. Betaalt uw debiteur uw vordering(en) niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen? Dan kunt u direct aanspraak maken op de vergoeding van de incassokosten. Uitgangspunt is dat u daarbij de incassokosten op basis van de wettelijk voorgeschreven wijze berekent. In een zakelijke relatie mag u echter afwijken van de wettelijke normen. U kunt contractueel (ook in toepasselijke algemene voorwaarden) andersluidende afspraken overeenkomen over de hoogte van de verschuldigde incassokosten bij het niet tijdig betalen van vorderingen.

 

Tip: Bekijk uw algemene voorwaarden eens en controleer of u hierin een bepaling hebt opgenomen over de vergoeding van incassokosten. Een percentage van 15% van de verschuldigde hoofdsom wordt in de rechtspraak snel als redelijk betitelt. Ook is het raadzaam een minimumbedrag (van bijvoorbeeld € 250,-) op te nemen, zodat het ook voor de relatief kleine vorderingen loont om incassomaatregelen te nemen.

 

Meer informatie?

Mocht u na het lezen bovenstaande nog nader advies of extra informatie willen, dan kan dat uiteraard. Koppert & De Jong is u graag van dienst. Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Contact

× Advocaat nodig?