Over De Jong

Erik de Jong

Erik de Jong is een echt mensenmens. Door op mensen af te stappen, met hen te praten, uit te nodigen voor een gesprek en echt te kijken naar de persoon achter de mens, komt hij tot een grondig beeld van wat er speelt bij betreffende geschillen. Mensenkennis, eigen persoonlijke ervaringen, zijn ervaringen als speciaal wijkbeheerder en zijn vaktechnische achtergrond als overlastspecialist maken dat hij een casus snel kan doorgronden.

Contact

× Advocaat nodig?