Over De Jong

Over De JongErik de Jong

Erik de Jong is een echt mensenmens. Door op mensen af te stappen, met hen te praten, uit te nodigen voor een gesprek en echt te kijken naar de persoon achter de mens, komt hij tot een grondig beeld van wat er speelt bij betreffende geschillen. Mensenkennis, eigen persoonlijke ervaringen, zijn ervaringen als speciaal wijkbeheerder en zijn vaktechnische achtergrond als overlastspecialist maken dat hij een casus snel kan doorgronden.

De Jong is een expert op het gebied van huurrecht, intensief beheer, zware overlastzaken, ondermijning en heeft voor diverse corporaties interim werk gedaan. Het grootste succes behaalde De Jong samen met Koppert in 2018, toen vast kwam te staan, dat een corporatie zich in een overlastzaak niet mocht verstoppen achter een VVE.

De  Jong hoeft niet zoals een advocaat aan artikel 35b lid 1 van de Regeling op de Advocatuur  te voldoen. Echter voldoet de Jong hier vrijwillig wel aan. Op het gebied van Huurrechtincasso en Strafrecht verplicht hij zichzelf om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen binnen de bovengenoemde rechtsgebieden. In 2022 gaat De Jong de HBO leergang Ondermijning volgen om zo zijn vaardigheden verder te ontwikkelen.

Erik heeft in 2021 51 opleidingspunten behaald. overzicht opleidingspunten 

Contact

× Advocaat nodig?