Overlast van een huurder

Alles over overlast van een huurder

Koppert & De Jong zijn specialisten op het gebied van huurrecht en overlastdossiers. Zit u met een probleem gerelateerd aan huurrecht, huurders of verhuurders? Wij helpen u graag.  Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten op het gebied van huurrecht!

Overlast van een huurder komt in vele soorten en vormen voor. Denk bijvoorbeeld aan
geluids- of stankoverlast, (overmatig) drugs- en/of alcoholgebruik, vernielingen en bedreigingen. Maar ook is het mogelijk dat een huurder zonder toestemming huisdieren houdt in het gehuurde.

 

Structurele overlast

Hoe vaak komt de overlast voor? Over het algemeen kunt u als verhuurder weinig doen tegen incidentele, geringe overlast. De zaak verandert wanneer het gaat om ernstige en/of structurele overlast van uw huurder. Dit geeft u als verhuurder de gelegenheid om (rechts)maatregelen te nemen tegenover uw huurder. Het maakt in dit geval niet uit of het om gehuurde woon- of bedrijfsruimte gaat.

 

Bewijs verzamelen

Voordat we kunnen ingaan op de mogelijkheden die u als verhuurder heeft bij structurele overlast, is het van essentieel belang dat u bewijs verzamelt over die overlast. Denk aan verklaringen van omwonenden of beeld- en/of geluidmateriaal. Deze gegevens kunnen bij de beoordeling van het eventuele ontbindingsverzoek een rol spelen.

 

Ontbinding huurovereenkomst

Een huurder dient zich te gedragen als een goede huurder. Wanneer een huurder structurele overlast veroorzaakt, handelt de huurder in strijd met de huurovereenkomst en de wet. Verandert de situatie ondanks verzoek en sommatie niet, dan kunt u als verhuurder de rechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden. Hoe omvangrijker uw bewijs van  overlast, hoe sneller de rechter besluit de huurovereenkomst te ontbinden. De rechter maakt namelijk een belangenafweging. Het gaat hier enerzijds om het belang van de huurder om het gehuurde te mogen blijven huren. Anderzijds kijkt de rechter naar het belang van verhuurder bij de gewenste ontbinding wegens de overlast. Is de overlast zodanig ernstig dat een bodemprocedure niet afgewacht kan worden? Dan biedt een kort geding  een oplossing.

 

Meer informatie?

Koppert & De Jong zijn specialisten op het gebied van huurrecht en overlastdossiers.  Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten op het gebied van huurrecht!

 

Contact

× Advocaat nodig?