Procesrecht

Alles over procesrecht

U kunt zich vast voorstellen dat het belangrijk is dat u een procedure tijdig, op de juiste wijze en bij de juiste instantie aanhangig maakt. Wanneer u de spelregels niet in acht neemt, kan dit grote, soms fatale gevolgen hebben. Laat u adviseren door een advocaat procesrecht van Koppert & De Jong! Koppert & De Jong zijn door de wol geverfd als het gaat om het procesrecht. Wij helpen u graag bij al uw zaken omtrent dit onderwerp. Graag nodigen wij u uit voor een kop koffie om nader kennis te maken met Koppert & De Jong.

 Het civiel (ofwel burgerlijk) procesrecht regelt de spelregels die gelden in en rondom gerechtelijke procedures tussen natuurlijke personen en rechtspersonen onderling. Denk daarbij aan regels die bepalen:

  • op welke wijze een procedure start (door het uitbrengen van dagvaarding of juist een verzoekschrift);
  • waar een geschil wordt voorgelegd (de kantonrechter of rechtbank);
  • wie een geschil kan en mag voorleggen;
  • aan welke vereisten een processtuk moet voldoen;
  • hoe een procedure verloopt met bijbehorende (soms fatale) termijnen.

 

Advocaat dagvaarding

Een civiele procedure wordt soms ingeleid met een verzoekschrift. Toch worden veruit de meeste procedures ingeleid met een dagvaarding. Een advocaat stelt doorgaans de dagvaarding op . Hierin geeft de eiser aan wat hij of zij van een gedaagde vordert en waarom. Verder geeft de dagvaarding aan waar en wanneer de gedaagde partij moet verschijnen. Ook staat er of advocaat dagvaarding verplicht is.

 

Rechtbank of kantonrechter

In veel zaken is de kantonrechter bevoegd kennis te nemen van een geschil, namelijk onder andere wanneer het:

  • een geldvordering tot € 25.000,- betreft;
  • een arbeidsrechtelijk geschil betreft;
  • een huurgeschil betreft;
  • een zaak is waarbij de eisende partij een consument is.

 

Bij de kantonrechter is het niet verplicht om als (eisende of gedaagde) partij een advocaat in te schakelen. Dat is anders bij zaken waar de rechtbank bevoegd is. Zowel de eisende als een gedaagde partijen moeten zich laten bijstaan door een advocaat.

Meer weten over wanneer u wel of niet een advocaat in de arm dient te nemen? Lees dan snel verder op deze pagina.

 

Verloop dagvaardingsprocedure

De advocaat van eiser stelt een dagvaarding op. Een deurwaarder zorgt ervoor dat de gedaagde partij deze krijgt. Hierin staat welk moment en waar de gedaagde partij in het geding dient te ‘verschijnen’. De deurwaarder betekent de dagvaarding waarna de advocaat of jurist van de eisende partij deze aan de rechtbank zendt. Op dit moment gaat de procedure lopen. De gedaagde partij moet zich op te datum waarop hij/ zij is opgeroepen te melden (‘te stellen’) bij de rechtbank of kantonrechter. Op een nieuwe datum kan de gedaagde zijn verweer (veelal schriftelijk) indienen middels een zogenoemde conclusie van antwoord.

Nadat zowel de eisende als gedaagde partij schriftelijk hun zegje over de zaak hebben gedaan, wordt er vaak een zogeheten comparitie van partijen gepland. Dit is een zitting waar de partijen moeten te verschijnen. Tijdens deze bijeenkomt stelt de rechter de partijen vragen stellen. Maar ook kunnen de partijen hier hun standpunten (nogmaals) toelichten. Ook wordt er gekeken of partijen nog tot een schikking kunnen komen. Na een comparitie van partijen komt er soms een tweede schriftelijke ronde (de repliek en dupliek). Meestal  komt er direct een tussenvonnis met bewijsopdracht of een eindvonnis.

Alles weten over de dagvaarding? Kijk dan snel op deze pagina.

 

Advocaat kort geding

Een procedure bij de kantonrechter of rechtbank neemt veel tijd in beslag (maanden of soms wel een jaar). In sommige zaken is hier geen tijd voor. Dan biedt het kort geding uitkomst. Voorwaarde voor de partij die een kort geding wil opstarten, is dat die partij een spoedeisend belang heeft. Verder kan een vonnis in kort geding alleen condemnatoir zijn. Dat wil zeggen dat een partij verplicht wordt iets te doen of verboden wordt iets te doen. Het vonnis kan niet declaratoir (vaststellen van een rechtstoestand) of constitutief (in het leven roepen, wijzigen of beëindigen van een rechtstoestand) zijn, omdat slechts een voorlopig oordeel kan worden gegeven. Onder omstandigheden kan ook een (voorschot op) een geldvordering worden toegewezen. Een rechter in kort geding heet een voorzieningenrechter. Tegen een kort geding vonnis staat hoger beroep open. Voor advies kunt u het beste contact opnemen met een kort geding advocaat van Koppert & De Jong.

Meer weten over het kort geding? Lees verder op deze pagina.

 

Advocaat hoger beroep

Is één van de partijen het niet eens met een vonnis (gewezen in een dagvaardingsprocedure of kort geding)? Dan bestaat er meestal de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen dit vonnis. De termijn om in hoger beroep te gaan bedraagt drie maanden tegen een vonnis van de (bodem)rechter. Gaat het om een vonnis gewezen in kort geding? Dan bedraagt deze termijn echter slechts één maand. Deze termijnen zijn harde, fatale termijnen. Wanneer een hoger beroep één dag te laat is ingesteld, leidt hoger beroep tot niet-ontvankelijkheid. Belangrijk om nog op te merken is dat voor het instellen van hoger beroep altijd een advocaat vereist is.

Meer weten over het hoger beroep? Lees verder op deze pagina.

 

Meer informatie?

De materie rondom procesrecht vergt kennis en kunde. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak een afspraak met Koppert & De Jong. Wij ondersteunen u graag.

 

Verdieping

Contact

× Advocaat nodig?